Historie

1657 Johan de Bruijn van Buijtenwech overlijdt kinderloos. Zijn erfgenamen kunnen niet voorkomen dat zijn laatste wilsbeschikking, de stichting van een hofje van liefdadigheid, wordt gerespecteerd en uitgevoerd.

1658-1661 Bouw Hofje van Nieuwkoop naar een ontwerp van stadhouderlijk bouwmeester Pieter Post.

1672 Rampjaar voor de jonge Republiek. De Franse inval brengt schade toe aan bezittingen van onroerend goed bij Woerden en Bodegraven. De schuldenlast neemt toe en het college van regenten is genoodzaakt huur te gaan heffen.

1812 De Conseil Municipal lanceert het idee om het hofje de bestemming te geven van militair hospitaal. Maar liefst 1000 bedden moesten er geplaatst worden voor de verpleging van gewonde Franse soldaten. Gelukkig vond dit plan geen doorgang.

1822-1827 Een pastoor en enkele kapelaans wonen in het regentenhuis.

Na 1845 keert het hofje onder notaris Schiefbaan, rentmeester tot 1876, terug op het oorspronkelijke principe om alleen ongetrouwde vrouwen te huisvesten. Schiefbaan werd later verweten dat hij vrouwen van katholieke huize voorrang gaf, waardoor volgens de autoriteiten een wat eenzijdige bewonerssamenstelling ontstond.

1861-1887 Pulchri Studio huurt de regentenkamer  als tekenzaal die tevens gebruikt wordt als sociëteit.
Lees verder…

1886-1888 Uitbreidingsplan van architect Liefland wordt gerealiseerd. Hoewel de nieuwe huisjes in neorenaissance stijl er op zichzelf aardig uitzien, oogst de aanbouw veel kritiek. Liefland’s creatie past totaal niet bij de bestaande bouw.

Bij het verrichten van graafwerkzaamheden heeft men de steen teruggevonden die boven de oude poort heeft gestaan. Deze heeft men boven de nieuwe westpoort aangebracht in de Warmoezierstraat.
Lees verder…

1911 Voor de huisjes komt een gezamenlijk privatenhuis met 12 toiletten midden in het hofje.

1961 Hofje bestaat 300 jaar.

1963 Overlijden weduwe van Konijnenburg die sinds 1943 het atelier van haar man in de regentenzaal onberoerd heeft gelaten.

1970-1983 Grootscheepse restauratie van het Hofje en afbraak van de 19e-eeuwse uitbreiding. Het devies is: Terug naar het ontwerp van Pieter Post maar met inbouw van eigentijds comfort.
Lees verder…

1979 Jongeren kraken tijdens de verbouwperiode een twintigtal woningen. Begin 1981 verlaten zij op gerechtelijk bevel het hofje.

Jaren ’90 Regentenkamer theater biedt een podium voor tal van kleinschalige culturele activiteiten.

2012 Pulchri keert, ter omlijsting van het 165-jarig bestaan, terug naar het hofje met een beeldententoonstelling.

2014 In februari overlijden Jan Mehrtens, architect van de renovatie en oud-bestuurslid, en Max Danser.  De laatste was secretaris van het bestuur waar hij 22 jaar lid van is geweest.
Beeldententoonstelling van twintig Pulchri-kunstenaars. De expositie is een hommage aan Max Danser.

2016 Voor de derde keer toonde Pulchri-kunstenaars beelden tussen de rozenperkjes en ligusterhagen. Het Regentenhuis krijgt na tien jaar verhuur een grote opknapbeurt en het bestuur onderzoekt de mogelijkheid of het Regentenhuis weer een culturele bestemming kan krijgen.

2017 In januari passeren de nieuwe statuten. Het betrachten van liefdadigheid is expliciet als doelstelling opgenomen.