Wonen op het Hofje Van Nieuwkoop

Van de 62 huisjes die het hofje telt zijn 55 bestemd voor bewoning door één persoon en 7 voor een 2-persoonshuishouden. Het woonoppervlak van een 1-persoonswoning is exclusief de zolder ca 50 m2. De dubbele huisjes zijn bijna tweemaal zo groot. De woningen zijn voorzien van een moderne keukenhoek en badkamer.

HUURPRIJS

De maandelijkse woonlasten voor een 1-persoonshuisje bedragen per 1 juli 2021 gemiddeld 950 euro. Deze kosten zijn inclusief een voorschot op stookkosten (100 euro) en servicekosten (55 euro). In de servicekosten zit een gedeelte dat is bestemd voor de kosten van het watergebruik.

Huurverhogingen vinden in de regel plaats op 1 juli overeenkomstig de voorschriften van de overheid.

Criteria

Nieuwe huurders dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals:

  • uw bruto jaarinkomen bedraagt minimaal 38.000 euro
  • u houdt geen huisdieren zoals een kat of hond
  • de gemeente verleent aan u een huisvestingsvergunning


Inschrijven

Heeft u interesse in wonen in het hofje en voldoet u aan de voorwaarden? Dien dan uw aanvraag om op de wachtlijst te komen in met het inschrijfformulier.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Afhankelijk van de belangstelling wordt u waarschijnlijk op de wachtlijst geplaatst. Wanneer u aan de beurt komt, nemen wij contact met u op voor een persoonlijk gesprek en hoort u welke persoonlijke documenten u mee moet nemen. Bij een positieve beoordeling worden de huurvoorwaarden met u besproken. Vervolgens krijgt u een huurovereenkomst en een bewonersreglement ter ondertekening aangeboden.

Het huurcontract wordt aangegaan voor de periode van één jaar, waarna het kan worden verlengd voor onbepaalde tijd. Vanaf dan geldt voor de huurder een opzegtermijn van twee maanden.

SFEERIMPRESSIE

INSCHRIJFFORMULIER