De hof in hoofdlijnen

Van buitenaf gezien doet het Hofje van Nieuwkoop enigszins aan een ommuurde veste denken. Alsof het de rug naar de ‘boze buitenwereld’ keert. Hoe anders is de indruk die de bezoeker krijgt wanneer hij eenmaal de poort aan de Warmoezierstraat is gepasseerd. Wat imponeert, is de schaalgrootte en de klare rechte lijnen van Pieter Post’s ontwerp. Die zakelijkheid van het Hollands classicisme wordt ogenblikkelijk verzacht door tal van vriendelijke details. De kleine ruitjes in de ramen. De ossenbloedkleurige luiken en de rozen in bloei. 

hoofdlijnen

De hof omsluit een immense rechthoekige binnentuin. Lage hegjes verdelen het oppervlak in streng geometrische vlakken zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was. Op de middenstip prijkt pront een pomp, waarvan het bouwjaar teruggaat tot de 18e eeuw. Vroeger stonden op deze plek de gemeenschappelijke privaten (wc’s). Pas in 1964 is dit privatenhuis gesloopt, nadat 5 jaar eerder de woninkjes waren voorzien van toiletten.

De lange zijden van de rechthoek – zo’n 100 meter lang – bestaan uit een rij aaneengesloten woningen, verenigd onder doorlopende kappen. Op de hoeken, heel eigenwijs vier verhoogde grotere huizen. Blikvangers aan de korte zijden zijn het regentenhuis en het tegenoverliggende poortgebouw.

Bewoners van dit hofje zijn hier niet bij toeval beland. Zij houden van historie en hebben een bewuste keus gemaakt die dagelijks te beleven.