Elkaars privacy respecteren

Piet en Joke Mulder
Huismeesters

huismeesterAls (oud-)marineofficier ben ik zo’n 13 jaar geleden samen met mijn vrouw Joke in de wereld van de hofjes verzeild geraakt. Van de wijde wateren naar de ommuurde intimiteit van een hofje dus. We kwamen terug uit Curaçao en al spoedig gingen we via een piepkleine advertentie in de Haagse Courant aan de slag bij het Hofje van Wouw. Eerst als vrijwilliger, later als beheerderechtpaar.

Juli 2012 maakten we de overstap naar het grotere Hofje van Nieuwkoop. We kregen een dubbele woning aangeboden, naast het regentengebouw, met zicht over het gehele hof. Van onze huiskamer uit zien we wie er de poort uitgaat of binnenkomt. Als huismeester fungeer je als aanspreekpunt voor de bewoners. In elke gemeenschap van zo’n 70 mensen kunnen zich kleine of grotere problemen voordoen. Vaak kun je wat oplossen voor de huurders. Dat geeft voldoening.

In de praktijk houden we tevens toezicht op de werklui. Want aan een monumentaal complex als dit is er altijd wat te herstellen of op te knappen. Ook de tuin vraagt qua onderhoud de nodige aandacht. Onze functie is niet alleen intern gericht. Geregeld is er contact met de wijkagent over zaken van orde, rust en veiligheid. Laatst nog over het pas aangelegde ‘buurtzitje’ tegenover de toegangspoort dat te lijden heeft van vandalisme.

We kijken allemaal uit op dezelfde tuin. Dat alleen al geeft een zeker saamhorigheidsgevoel. Maar je woont ook dicht op elkaar en de huisjes zijn best gehorig. Dat kan soms tot irritatie leiden. Het hofje is uitermate leefbaar als je je aan de spelregels houdt en elkaars privacy respecteert. Dat verwachten wij ook van bezoekers. Op dinsdag en donderdag komt het Haagse Gilde met belangstellenden langs. De bezoekers vragen wij op het middenpad te blijven. “Kijk gerust in het rond, maar niet naar binnen”, is het devies.