Links & Lezen

Voor meer informatie over het Hofje van Nieuwkoop:

Het Hofje van Nieuwkoop – IsGeschiedenis
Hofje van Nieuwkoop – Wikipedia 

Hofjes Den Haag
Met meer dan 100 ‘verstopte’ hofjes mag Den Haag zich terecht Hofstad noemen. Onderstaande links geven u een inkijkje.

Lijst van hofjes in Den Haag – Wikipedia

In 2002 werd het Haags Hofjesoverleg opgericht. Naast het Hofje van Nieuwkoop nemen onderstaande hofjes en instellingen daar aan deel.

Het heilige Geesthofje (1616)
Hof van Wouw (1647)
’t Hooftshofje (1754-56)
Hofje “Rusthof” (1841)
Hofje van Hoogelande (1676/1902)
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 De vereniging heeft vier hofjes in eigendom, te weten: Hof Schuddegeest (1855), Hof Schelpstraat (1875), Hof Badhuisstraat (1876) en Hof Paramaribostraat (1881).
Stadsherstel Den Haag en Omgeving Stadsherstel is beheerder van de Geefhuisjes.
Van Ostadewoningen (1887)
Papaverhofje (1917)
Haagse Hofjeskrant In september 2009, rond Open Monumentendag, werd op initiatief van het Haags Hofjesoverleg eenmalig een Haagse Hofjeskrant uitgegeven (oplage 20.000 stuks). Dit project ontving een donatie van Fonds 1818.

Andere Interessante websites
Stichting Landelijk Hofjesberaad (LHB) De Stichting is in 1997 opgericht door een aantal gedreven bestuurders. Zij waren van mening dat de belangen van de hofjes in ons land beter behartigd kunnen worden door het ontplooien van gezamenlijke initiatieven. LHB stelt zich tot doel het behouden en versterken van de (woon)functie van hofjes in de ruimste zin des woords.
Monumenten.nl Deze website is mede op initiatief van het Nationaal Restauratiefonds ontwikkeld. Er zijn gegevens te vinden van de nieuwe BRIM-Regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouden Rijksmonumenten). Via een Restauratiewijzer wordt informatie verstrekt over de aanpak van een restauratie alsmede over een restauratiehypotheek.
Gemeentearchief Den Haag
Open Monumentendag
Gilde Den Haag Organiseert een speciale hofjeswandeling.

Geraadpleegde literatuurlinks
Ballegoijen de Jong, J.P.A. van, Hofjes in de Hofstad, Baarn 1975. blz. 56-60.

Buursma, Gonda, Architectuurgids Den Haag, Rotterdam 2011. blz. 121.

Hoenstok, Marc, Den Haag 2000 monumenten, deel Rondom het Kasteel binnen de singels, Den Haag 1999, blz. 130- 131.

Koopmans, B., De verborgen stad, 115 hofjes in Den Haag, Den Haag 2005. blz. 22-25.

Looijesteijn, H. Hofjes als paleizen: Stichters, bouwers en bewoners in de 17e en 18e eeuw, Den Haag 2014.

Mahieu, J. en Van Galen, A., De Haagse 100 plaatsen waar ieder Hagenaar geweest moetzijn, Rijswijk 2013. blz. 40-41.

hofje van nieuwkoop hofjes paleizen

Mensonides, H.M., Johan de Bruyn van Buitenwech en het Hofje van Nieuwkoop in: 

Jaarboek die Haghe 1963. blz. 1-112.

Oppen, Branko van, Den Haag architectuurstad, Den Haag 2012. blz. 12 en 18-19.

Schwencke, J., Oude Haagse hofjes en Godshuizen, Zaltbommel 1975. blz. 54-66.

Verweij,M.S., Het hofje van Nieuwkoop te ’s-Gravenhage. Een ontwerp van Pieter Post (1608-1669), Utrecht 1992.

Wilms Floet, W., Het hofje, Bouwsteen van de Hollandse stad 1400-2000, Nijmegen 2016.