Heden

Ook in de 21e eeuw blijft het hofje zijn aantrekkingskracht op beeldende kunstenaars uitoefenen. Jos van den Berg en Mabel Bouscholte, beiden bewoners, zetten zich onder meer in voor culturele activiteiten in het hofje. Zo treden zij op als curator voor de 3e Beelden in het Hof expositie die najaar 2016 zal plaatsvinden. Marcel Hinze, in zijn arbeidzame leven o.a. vormgever van Trouw en Groene Amsterdammer, werkt in zijn hofjeswoning gestaag door aan een boeiend en gevarieerd oeuvre. De drie beeldende kunstenaars stellen zich aan u voor in woord en beeld.

Jos van den Berg (Apeldoorn, 1948)

Schilder van het exuberante palet. Hij schildert steeds ‘primitiever’. Geen perspectief, volle kleuren, grijzen, witten en zwarten. Maakt amper een schets, componeert op het doek. Met paletmes en brede kwast. Flarden verf smijt hij over ruwe structuren. Hij vermorzelt de verfhuis met diepe inkrassingen. Flinters van onderliggende kleuren komen tevoorschijn. Bij oermensen in de oerwouden in Papua, Borneo en Zuid Amerika vindt hij inspiratie, maar ook in de natuur en kosmos.

www.josvandenberg.nl

Beeldende Kunstenaars Jos van den Berg

 

Marcel Hinze (Rijswijk ZH, 1945)

Bij alle soorten van creatieve expressieMarcel Hinze beeldende kunstenaars Hofje van Nieuwkoop
Is het een gegeven dat je,
tijdens het zoeken naar uitbeeldingsmogelijkheden,
ontelbare vormoplossingen passeert.

Het is dan maar afhankelijk van je interesse,
opgedane ervaringen én je vermogen
om oogkleppen af te doen,
of je die mogelijkheden herkent,
en kunt toepassen.
Met gebruikmaking van je technische mogelijkheden,
vaardigheden, je gevoel en intuïtie.

Ik zie het zo:
Bij het maken van schilderijen
heb ik de taak een spanningsveld van
vormelementen te creëren.

Vormelementen die ten opzichte van elkaar
zó ontwikkeld en geplaatst zijn,
dat ze samen meer zijn dan een optelsom van delen.
Stimulerend voor de fantasie
van de toeschouwer.

Tot zover ga ik. De beurt is aan u.
De kijker moet het verder zelf afmaken.

www.marcelhinze.nl

 

Mabel Bouscholte (Den Haag, 1948)

Mijn opleiding kreeg ik aan de Vrije en de Koninklijke Academie in Den Haag. Mijn werk past in de traditie van het constructivisme. Het tweedimensionale vlak is voor mij het speelveld, zo niet strijdperk waar ordening en spanning elkaar ontmoeten en versterken. Anders gezegd, ik ben voortdurend op zoek naar de kracht van kleur en compositie. Het beeld suggereert door de meetkundige kleurvakken een gelaagdheid, die zich niet opdringt maar onderhuids aanwezig is. Driehoek en vierkant zijn terugkerende vormen in mijn abstract-geometrische doeken. Nog steeds dienen zich nieuwe, spannende combinaties aan. Daarom laat ik de cirkel nog maar even zitten.  

www.pulchri.nl/kunstenaars/mabel-bouscholte

beeldende kunstenaars Mabel Bouscholte